Info en Tarieven

Tarieven

Pianoles in Drachten Frieland
Pianoles in Drachten

Tarieven pianoles


De tarieven voor alle reguliere pianolessen zijn gebaseerd op een doorlopende overeenkomst met een minimum looptijd-  en opzegtermijn van een kalendermaand.


Pianoschool Friesland hanteert een richtlijn van 40 aangeboden lessen per jaar en is tijdens de basisschoolvakanties en op officiële feestdagen gesloten. De lessen worden evenredig over het jaar verdeeld in een vast weekrooster en duren een half uur.  


Voor pianolessen geldt een vast maandtarief van €90,-


Voor lessen met een speciale inhoud wordt het tarief in overleg vastgesteld.

Informeer naar de mogelijkheden tot het volgen van pianoles om de week.

Tarieven koren


In goed overleg worden per situatie de kosten van koorbegeleiding en arrangeren vastgesteld. Deze kosten hangen af van het koor, de omvang en situatie, de benodigde tijd en benodigde materialen en voorbereiding.


Van tevoren spreken we een vast bedrag en tijdsduur af.

Tarieven uitvoerend musicus


Ook hier geldt dat in goed overleg  per situatie de kosten voor één of meerdere optredens worden vastgesteld. Deze kosten hangen af van de  omvang  van het optreden en de situatie, de benodigde tijd, benodigde materialen en voorbereiding.


Van tevoren spreken we een vast bedrag en tijdsduur af.

Locatie Contact Informatie

Locatie


Mirjam van der Markt

De Wetterwille 267

9207BM Drachten

Contact


06-43629519

info@pianoschoolfriesland.nl


Informatie


K.v.K. Leeuwarden    82254354

BTW ID    NL003661291B33

IBAN    NL17ABNA0107676656

Vrienden van Pianoschool Friesland

Gitaarschool Assen


Martin Oosterman

Nobellaan 195

9406AE Assen

06-43096215


www.gitaarschoolassen.nl

Pragt Muziek


Facebook onder de naam:

Bertrand geeft pianoles

06-51833777